MAMMUT D3077

Không gian đẹp

Cho ngôi nhà của bạn

Tên sản phẩm :MAMMUT D3077

Kích thước :300 x 400mm

Màu sắc :Đen

Bề mặt :Phằng

Công nghệ :

Chất liệu :Men Matt

Loại gạch :MAMMUT