VFT 20714

Không gian đẹp

Cho ngôi nhà của bạn

Tên sản phẩm :VFT 20714

Kích thước :300 x 400mm

Màu sắc :Đen

Bề mặt :Phằng

Công nghệ :

Chất liệu :Men Matt

Loại gạch :VANACHAI 12mm BẢN TO

Search for...