Hiển thị một kết quả duy nhất

  • Quốc gia sản xuất: Hàn Quốc
  • Nhãn hiệu DAESAN
  • Kích thước sản phẩm:914.4mm* 152.4mm * 4mm/ wear layer: 0.3mm
  • Đóng gói: 18 tấm/ hộp = 2.475 m2

 

Sàn Nhựa DEASAN 4mm hèm khóa

DAESAN 4mm khóa hèm- DSW402

Sàn Nhựa DEASAN 4mm hèm khóa

DAESAN 4mm khóa hèm- DSW403

Sàn Nhựa DEASAN 4mm hèm khóa

DAESAN 4mm khóa hèm- DSW405

Sàn Nhựa DEASAN 4mm hèm khóa

DAESAN 4mm khóa hèm- DSW408

Sàn Nhựa DEASAN 4mm hèm khóa

DAESAN 4mm khóa hèm- DSW411

Sàn Nhựa DEASAN 4mm hèm khóa

DAESAN 4mm khóa hèm- DSW413

Sàn Nhựa DEASAN 4mm hèm khóa

DAESAN 4mm khóa hèm- DSW416

Sàn Nhựa DEASAN 4mm hèm khóa

DAESAN 4mm khóa hèm- DSW418