Hiển thị một kết quả duy nhất

  • Quốc gia sản xuất: Hàn Quốc
  • Nhãn hiệu GALAXY
  • Thông số kỹ thuật
    – Kích thước sản phẩm: 455mm*455mm*3mm/ wear layer: 0.3mm
    – Đóng gói: 16 tấm/hộp=3.31m2

Sàn Nhựa Galaxy Dán Keo 3mm - Vân Đá

Sàn Nhựa Hàn Quốc Galaxy Vân Đá MSS 3101

Sàn Nhựa Galaxy Dán Keo 3mm - Vân Đá

Sàn Nhựa Hàn Quốc Galaxy Vân Đá MSS 3106

Sàn Nhựa Galaxy Dán Keo 3mm - Vân Đá

Sàn Nhựa Hàn Quốc Galaxy Vân Đá MSS 3110

Sàn Nhựa Galaxy Dán Keo 3mm - Vân Đá

Sàn Nhựa Hàn Quốc Galaxy Vân Đá MSS 3112

Sàn Nhựa Galaxy Dán Keo 3mm - Vân Đá

Sàn Nhựa Hàn Quốc Galaxy Vân Đá MSS 3202

Sàn Nhựa Galaxy Dán Keo 3mm - Vân Đá

Sàn Nhựa Hàn Quốc Galaxy Vân Đá MSS 3203

Sàn Nhựa Galaxy Dán Keo 3mm - Vân Đá

Sàn Nhựa Hàn Quốc Galaxy Vân Đá MSS 3204

Sàn Nhựa Galaxy Dán Keo 3mm - Vân Đá

Sàn Nhựa Hàn Quốc Galaxy Vân Đá MSS 3205

Sàn Nhựa Galaxy Dán Keo 3mm - Vân Đá

Sàn Nhựa Hàn Quốc Galaxy Vân Đá MSS 3206